Volck met een stelling

Welvaart verworven, van ambacht tot industrie

Stichting Culinair Historisch Erfgoed is bezig met het maken van een podcast.

De podcast gaat over de geschiedenis van de dorpen binnen de gemeente Ooststellingwerf.

Hoe zag dit gebied er vroeger uit? Hoe zijn bepaalde gewoonten ontstaan? Waar komen de straatnamen vandaan?

Wat zijn onze tradities?  Hoe zijn bijvoorbeeld ambachten als molenaar – bakker – smid- turf vervoersbedrijven – schoenlapper uitgegroeid naar industriële bedrijven?

Door dit uit te zoeken en vast te leggen in een podcast in woord en beeld, leren we nieuwkomers iets over onze geschiedenis.