Provisiekast

Feest in de nieuwe provisiekast, 40 jaar inmaken en bewaren

De nieuwe provisiekast

2014 waarin we het conserveren, het inmaken en bewaren als Immaterieel erfgoed bij UNESCO Parijs mochten onderbrengen.

2014 Immaterieel erfgoed
Mahonia bes. 1e oogst