U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Stichting

Centrum Culinair Erfgoed

Ondanks dat het culinair erfgoed moeilijk is samen te vatten en er nog geen pasklare definitie voor het conserveren van voedsel bestaat, willen wij toch deze versterken en stimuleren zodat het conserveren van voedsel hernieuwd onder de aandacht van een breed publiek gebracht wordt.\

 

 

\

Wij ondersteunen en stellen dat het conserveren door de eeuwen heen, niet alleen belangrijk is voor de toekomst, maar tevens inspirerend werkt en een “must “ is voor een ieder die zich met voeding bezig houdt.

 

Culinaire tradities uit de keuken van het platteland

Voor lezingen en exposities

Email:

culinairerfgoedcentrum@gmail.com

Telefoon:  +31-0683272405

E-mail: academieculinairehistorie@gmail.com.nl

Adres: Eikensingel 30       

8433 JK  Haulerwijk, Friesland

http://academieculinairehistorie.nl/ 

http://culinairetraditiesrondomrouwen.nl/

 

BELEIDSPLAN 2019-2025

Haulerwijk ,december 2018

Beleidsplan van het Culinair Erfgoed Centrum

 

De Stichting Culinair Erfgoed Centrum is ontstaan uit een museum en kenniscentrum van culinair erfgoed, en stelt zich als doel voor het nationale en internationale publiek een representatief overzicht van de eetcultuur in Nederland en geschiedenis vanaf de middeleeuwen te tonen. Het bewaren en beheren van culinair erfgoed met zijn tradities in de breedste zin van het woord.
Dit impliceert dat de Stichting Culinair Erfgoed Centrum materiële voorwerpen vanuit de plattelands keuken bewaart, beheert, conserveert, restaureert, wetenschappelijk onderzoekt en verzamelt, presenteert en toegankelijk maakt.
De museale collectie die het hart vormt van Stichting Centrum Culinair Erfgoed middels door lezingen, symposia en tevens het organiseren van landelijke tentoonstellingen zorgt de voor algemene informatie en kennisoverdracht.
Als voorbeeld van de sociale en culinaire veranderingen in de Nederlandse multiculturele samenleving. Met gebruik van alle beschikbare media wil de stichting een zo breed mogelijk publiek interesseren voor en inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de kookhistorie in de plattelandskeuken.
Het Culinair Erfgoed Centrum, is opgestart 1996 en met de herinrichting van het museum is er in 2000 een koppeling gemaakt met het kennis en informatiecentrum tevens het culinaire archief binnen het museum.
Stichting Culinair Erfgoed Centrum bezit een bibliotheek, en een rijke collectie aan kookboeken, inventarisatie en een digitale objectregistratie. Een digitale ontsluiting van objecten van deze museumcollecties staan op het programma voor het jaar 2020.
De stichting heeft veel aandacht besteedt aan het werven van de materiele collectie evenals het culinaire archief. Landelijk worden er diverse activiteiten georganiseerd om het voortbestaan van regionale culinaire ambachtelijke tradities in stand te houden en in beeld te brengen. Het Culinair Erfgoed Centrum onderscheidt zich van het hedendaagse voedsel en drankensector door vooral gebruik te maken van natuurlijke en streekeigen grondstoffen, het culinair museum hanteert de erecode en als oud lid van Eurotoques die ook als doelstelling heeft culinaire tradities in stand te houden.

 

Het project, het conserveren van voeding in de plattelands keuken ”Wecken een begrip, mijn moeder weckte ook, is begonnen in 1998. En inmiddels gerealiseerd.

In 2017  is het Culinair Erfgoed Centrum overgegaan in een stichting.

Deze stichting gaat internationaal het conserveren van voeding in beeld brengen. Inmiddels zijn er 55 ontwikkelings landen in beeld gebracht. Tradities zijn beschreven en gedocumenteerd.

 

Al sinds 1998 beijvert het Culinair Erfgoed Centrum het in praktijk brengen van tradities en gewoonten rond om voeding en de culinaire levensloop van de mens.

Het opzetten van exposities en schrijven over de historie van de plattelands keuken.

.

 

 

De in 2017 opgestarte Stichting Centrum Culinair Erfgoed is reeds begonnen met het organiseren van thema evenementen. Dit in diverse Nederlandse steden. Daarvoor was een financiering nodig en een donatie.  Daaronder valt het nieuwe thema. Internationale culinaire tradities rondom het rouwen. Die is het jaar 2020 rerealiseerd gaat worden. De stichting is opgezet om op een juiste wijze te kunnen  handelen en financiële verantwoorden af te leggen.

 

1.Inleiding

Tot een paar honderd jaar geleden was er ook in Nederland een veel uitgebreidere rouwtraditie op culinair gebied. De enorme rouwfeesten, (die dstijds vooral om drank draaiden) tegenwoordig willen mensen steeds meer een eigen invulling en indentiteit geven aan een rouwplechtigheid, inclusief het culinaire gedeelte.

2.Doelstelling

Stichting Centrum Culinair Erfgoed, heeft als doel-visie. Het onder aandacht brengen, het conserveren van voeding dit wereldwijd. En te zetten op de internationale lijst van UNESCO-erfgoed. Dit streven te realiseren in 2019.

In het jaar 2014 hebben wij reeds gerealiseerd dat het conserveren van voeding in Nederland op de Immateriële lijst van het UNESCO Parijs erfgoed staat. Om hieraan gehoor te geven wil het Culinair Erfgoed Centrum een internationale platvorm voor culinaire rouw traditie als levende geschiedenis in het jaar 20120 gaan uitbeelden.

3. Werkwijze

Door middel van studenten aan diverse universiteiten en een plaats van stage aan te bieden. Het overdragen van kennis en het verbreden om jongeren een inzicht te geven in de culinaire historie van het platteland. Diverse colleges in Nederland. Musea’s en Jeugd Universiteiten, zijn inmiddels gerealiseerd en vastgelegd op audio die landelijk rondgaat.

In combinatie met vrijwilligers en met alle beschikbare middelen zorgen voor een zo professioneel mogelijke manier uit te bouwen.

Stichting Centrum Culinair Erfgoed fungeert daarnaast als landelijk netwerk.

Het bestuur van het Culinair Erfgoed Centrum, deze wordt aangesproken voor het leveren van input ondermeer door te publiseren in landelijke bladen, het beantwoorden van vragen, en door middel  van het leveren van presentaties en lezingen op locatie.

 

4. Stichting Culinair Erfgoed Centrum

Is gevestigd in de gemeente Ooststellingwerf

Eikensingel 30 8433 JK

Haulerwijk

Telefoonnr. +31 (0) 683272405

Inschrijving handelsregister 23-01-2017

Acte van oprichting 23-01-2017

Activiteiten: SBI-code 8230- Organiseren van congressen en exposities

                   SBI-code 5811-uitgeven van boeken

RSIN           857213179

Kennisoverdracht in het kader van de culinaire etnologie, culinaire historie en immaterieel erfgoed doormiddel van het geven van lezingen en uitdragen van de culinaire historie.

 

5. Beloningsbeleid:

Het bestuur ontvangt voor de verrichte werkzaamheden geen andere beloning- vergoeding dan de gemaakte onkosten.

De stichting heeft geen personeel in dienst. En heeft geen enkel financieel belang bij de projecten die Stichting Culinair Erfgoed Centrum onderneemt. De insteek echter is kennisoverdracht en het inventariseren van het internationaal culinair erfgoed.

 

6.Bestuur:

Naam: Carolina Verhoeven

Geboortedatum 05-09-1952

Datum en functie sinds 1998

Titel: Culinair Etnoloog

Bevoegd en zelfstandig ondernemer-docent

Financiële verantwoording:

 

 

www.culinairerfgoedcentrum.com

Email: culinairerfgoedcentrum@gmail.com

Stichting Culinair Erfgoed Centrum voldoet aan de publicatieplicht conform de richtlijnen via haar website.

 

7. Financiën

De Stichting zal de te verwerven inkomsten, na aftrek van vaste kosten, besteden conform de beoogde doelstelling zoals hierboven beschreven. Aan de projecten en activiteiten die gerealiseerd worden in 2020

De te verwerven inkomsten zijn - Giften en donaties

Eventuele opbrengsten uit de te realiseren activiteiten

Crowdfunding activiteiten.

 

8. Uitgaven 2017

 

Donaties -schenkingen gemeente Ooststellingwerf ten behoeve van het evenement 500 jaar De Stellingen in Appelscha september 2017.

Kosten organisatie

 

De stichting heeft geen winstoogmerk

De stichting bouwt geen vermogen op.

 

9.In december 2018 hoopt de stichting, op een bevestiging van de belastingdienst Noord-Nederland, een bevestiging te ontvangen dat er geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudsplicht voor loonheffing of belastingplicht.

In overeenstemming van de statuten en haar feitelijk werkzaamheden heeft geen enkele persoon beschikking over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Getekend 19-012-2018

 

Carolina verhoeven

Eikensingel 30

 

 

8433 JK

Haulerwijk.

+31 (0)683272405

 

10. Bijlagen

      Statuten

      Uitreksel Kamer van Koophandel

      Rekening overzicht met naam van de rekeninghouder

Overzicht van de Landen die bezocht zijn om het conserveren van voeding in beeld te brengen

  Koffie blend samenstellen Peru 2019

Zuid Africa: Cape Town, kombucha    - Gubenxa Valley   September 2019

Bac Kan Vietnam. Juni - Juli 2019

Peru, Kathmandu, fruit en wijnbereiding.  Maart  2019

Vietnam Thanh Hoa. Februari  2019

Uganda, Masaka. Ananas,  Januari  2019 

Senegal 2018 Brin   

Senegal 2018 Bignona

Uganda 2018 Lira water

Myanmar 2018   Hopong

Indonesia 2018 Yogyakarta

Benin 2018 Cotonou

Peru 2018 

Benin Afrika 2017

Ghana 2017

Suriname 2017

Vietnam 2017

Senegal 2017 Noord

Senegal 2017 Zuid

Miramar 2017

Haiti 2017

Thailand, Tea Blend 2016

Niger 2016

Senegal, peppers/ fruit/ canning December 2016

Senegal, fruit conservering November 2016

Mongolië: Conservering Uliastaii 2016

Nicaragua: conserveren 2016

Zimbabwe: Eco toerisme 2016

Zuid-Afrika: Thee Kaapstad 2016

Mali: Zenuge 2015

Bulgarije: Golden tracé 2015

Zuid-Afrika: Aids Hospitaal  2014

  1e persing olijfolie in Palestina 

Zuid-Afrika. Xhosa indianen project levende geschiedenis  2014

Palestina: Olijfolie fabriek  2013

Palestina: Halal vleesfabriek 2013

Marokko: cactus verwerken  2013

India: wijnmuseum en wijnfabriek 2012

Kosovo 2012

Mongolië: Kuuroord sanatorium.   Tsetserleg, 2012

India: Tea blend 2012

Uganda: Koffie café   2011

Nepal: tea blend   2011

Zuid-Afrika: Xhosa indianen, Levende geschiedenis  2010

Guatemala Death Valley Guatemala levende geschiedenis 2010

Guatemala: Maya Indianan 2010

India wijnmuseum en etiketten rondom het schenken van wijn 2009

Nepal conservering tea blend 2009

Ukraine, Conservering Kool 2009

 

Mongolië: Restaurant en keuken, kuuroord  Arkhangai 2008

  

Rusland: zuurkool  2008

Rusland: conserveren fruit 2008

Siberië: Literaire café Poesjkin 2008