Doel van het Culinair Erfgoedcentrum Congres Nieuw Bakje Troost 30-31 oktober 2021

Rouwservies met maanzaad pofferd Wereld suikers

Aanleiding : koffie en cake maken plaats voor een toost op het leven

In ons moderne en multiculturele Nederland verdwijnen rouw gebruiken en tradites . We kennen ze niet meer of we kennen elkaars de culturele historische achtergrond onvoldoende. Als Stichting Culinair Erfgoedcentrum, willen wij deze troostende gebruiken vastleggen, delen en een nieuw leven inblazen.

Juist symbolieken, rituelen en tradities in eten geven een houvast in crisissituaties bij rouwverwerking bij het laatste ritueel. In het verleden werden uitvaartrituelen in Nederland vooral vormgegeven door de kerkelijke instanties. Dit gebeurde volgens een relatief vast patroon.

Culinaire tradities zijn bij rouwrituelen belangrijk. Wat werd en wordt er gegeten, bij het rouwen tijdens en na het begraven van een dierbare? 

Kruidkoek

Het is belangrijk om recepten die nodig zijn bij het eten van een symbolische rouwmaaltijd vast te leggen. Te bundelen, en te borgen voor het nageslacht om als houvast deze veelal verborgen tradities bij een rouwtafel te kunnen bereiden. Als troost eten aan te bieden aan een nieuwe generatie.

Uit  onderzoek blijkt dat een behoefte is aan informatie over alledaagse nieuwe rouw rituelen. Welke nieuwe rouwrituelen kunnen we aanbieden, hoe zijn deze toe te passen en bruikbaar te maken in onze huidige samenleving. Daarnaast zoeken mensen ook meer kennis van gebruiken rond om het rouwen..

Doelstelling van het project

  • Het borgen van culinaire funeraire rituelen.
  • Tradities in eetcultuur overdragen naar de volgende generatie.
  • Rekening houdend met de sociale achtergrond, gerechten in een nieuw jasje te gieten en als lespakketten op horeca vakscholen onder te brengen.
  • Het culinair funerair erfgoed bespreekbaar maken, onder aandacht brengen en het delen van kennis over nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Doelgroepen van het project

  • Studenten  horeca vakopleiding of palliatieve zorg 
  • Professionals in de horeca
  • Professionals in de palliatieve zorg, uitvaartbranche,
  • Mensen, gezinnen die zich verdiepen in het laatste afscheid.

Duurzaamheid speelt voor veel mensen een grote rol ook tijdens de uitvaart. Er is veel aandacht voor een ecologische voetafdruk.  De wens om een duurzaam rouwproces te realiseren wordt daardoor steeds noodzakelijker. Er kan milieuvriendelijker worden begraven of gecremeerd, door alleen al een mycelium kist te gebruiken die volledig biologische afbreekbaar is, maar deze informatie is nog niet breed bekend.

Tijdens het funerair congres brengen we deze mogelijkheden onder de aandacht in combinatie met een  aansprekend, luchtig programm

Bakje troost, koffie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld

Tweedaagse congres met een dagprogramma en standhouders met in ieder geval:mini-expositie met alledaagse gebruiksvoorwerpen uit verschillende culturen

Lezingen over culinaire tradities

Workshops over duurzame voeding aan een rouwtafel

Kookworkshops met jongeren waarbij traditionele gerechten gemoderniseerd worden

www.bakjetroost.nl